Po dlouhé covidové přestávce jsme se mohli sejít a nabízet tradiční bavorské klobásy a teplé preclíky, při letošním rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Lokti. Na preclíky se stála dlouhá fronta a než se vánoční strom rozsvítil, byly vyprodané. Zaplněné náměstí nastartovalo tu správnou vánoční atmosféru a bylo vidět, že po tak dlouhé době si to všichni užívají. Na příští rok tedy více preclíků a hlavně hodně zdraví požehnaně.