„Byli jsme před covidem, budeme i po něm – cesta přátelství mezi Loktem a Illertissenem nesmí zarůst trávou“, je společný projekt partnerských měst, který byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a partnerem našeho projektu byl právě Illertissen.

Fotoprojekt, který digitálně, ale o to intenzivněji spojoval členy Partnerského spolku a Illertissenu po celou dobu pandemie Covid-19 probíhal od dubna do konce srpna. Stále však pokračuje výstavou fotografií, které se, jak doufáme přesunou do Illertissenu.

V rámci projektu byla vyhlášena fotografická soutěž, která probíhala současně ve městech Loket a Illertissen. Soutěž byla určena pro občany Lokte a Illertissenu všech věkových kategorií, ale zúčastnit se mohl každý návštěvník těchto měst, který zde fotografie pořídil.

Zaslané fotografie hodnotili vybraní zástupci obou měst a vybrané fotografie byly k vidění na online výstavě, která proběhla 28. června 2021 od 18:00 hodin na FB Partnerského spolku. Po zvolnění situace proběhla vernisáž pro veřejnost 28. srpna 2021 v hotelu Bílý kůň v Lokti, za účasti zástupců partnerského města Illertissen.

Dvacet čtyři fotek zachycujících Loket a Illertissen v době covidové byly působivě rozestavěny na terase a v lihovaru hotelu a lákaly k prohlížení i zamyšlení, jak se změnil běh životů nás všech.

Povedenou vernisáž výstavy obohatila svým krásným zpěvem Eliška Zapfová za doprovodu pana Jana Zapfa, ředitele ZUŠ. V prostoru lihovaru se kromě vystavených fotek nacházelo i “malé kino”, kde mohli zúčastnění zhlédnout vybrané snímky projektu a také krátký film, který připomínal spolupráci MŠ Loket a města Illertissen před více jak 10 lety.

Hotel Bílý kůň se na chvíli stal “domovem” výstavy fotek až do 8. září 2021.

Fotoprojekt “Byli jsme před covidem, budeme i po něm …” se konal s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Karlovarského kraje a města Loket.

Fotografie z vernisáže

Fotografie z projektu

On-line vernisáž výstavy