Členem spolku se může stát každý, kdo chce aktivně přispívat k naplňování hlavního účelu spolku, kterým je rozvoj spolupráce a porozumění mezi občany ostatních zemí, posílení a prohlubování vztahů česko-německého partnerství a přátelství s obyvateli partnerských a přátelských měst, navazování nových vztahů a kontaktů.

Více informací o přihlášce naleznete ZDE